فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
مهندس تیزرو49029.33دعوت
Hardware+Software389127.79دعوت
مسعود گودرزي1101510.00دعوت
مهندسه4101410.00دعوت
babak-ab1127210.00دعوت
سامان پارسر714369.80دعوت
mohsenai911148010.00دعوت
محمودی117868.00دعوت
h_heydari119160.00دعوت
saeed4101206010.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.