فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 25 آذر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
babak-ab196110.00دعوت
mohsenai911106410.00دعوت
محمودی112108.00دعوت
سامی سي شارپ41208807.33دعوت
احسان سليماني01149620.00دعوت
mohsenf3501089610.00دعوت
محمد رضا نصيري 01032700.00دعوت
Mohammad R0992700.00دعوت
برنامه نویس و طراح0977120.00دعوت
khorzu0963490.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.