فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 30 مرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني60509.54دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی152159.33دعوت
zahra jam472759.53دعوت
LimboSage344269.83دعوت
اميد اميدي174599.91دعوت
زهرا-99347408.00دعوت
matlab.coder97849.71دعوت
حسین بیوک آقازاده08230.00دعوت
271599059.00دعوت
بهزاد-6682210157.60دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.