فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 6 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
AhwazSoft216269.78دعوت
F.Mohassel244419.81دعوت
Javidϟ#385210.00دعوت
Rash-887901088.03دعوت
programer110-1394301759.58دعوت
پوریا آقایی1528310.00دعوت
گیلدا تِک32909.67دعوت
peyman193049.93دعوت
lineer83849.00دعوت
ساموئل L جکسون364510.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.