فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
AhwazSoft219279.78دعوت
F.Mohassel261399.81دعوت
دکتر زهرا آقاجاني57559.50دعوت
Javidϟ#385810.00دعوت
Rash-887901148.03دعوت
programer110-1394301869.58دعوت
پوریا آقایی1530610.00دعوت
گیلدا تِک33129.67دعوت
peyman193259.93دعوت
lineer84089.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.