فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Hadoop
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
java11528.29دعوت
BlueDev22119.82دعوت
DonAryan66449.65دعوت
OstadBanoo101249.00دعوت
Pouyan182328.87دعوت
DataScience42570.00دعوت
Ehsan111193119.80دعوت
AriaCoders1123277.78دعوت
Hardware+Software383357.79دعوت
takexpert174389.91دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.