فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 3 فروردین 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Hadoop
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
java13118.48دعوت
BlueDev2259.83دعوت
DonAryan73289.69دعوت
OstadBanoo101349.00دعوت
Pouyan192468.87دعوت
DataScience42790.00دعوت
Ehsan111193359.80دعوت
AriaCoders1123517.78دعوت
Hardware+Software383597.79دعوت
takexpert174719.91دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.