فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 4 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Hadoop
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
java14818.66دعوت
BlueDev2369.84دعوت
DonAryan74299.69دعوت
دکتر زهرا آقاجاني51579.63دعوت
OstadBanoo101419.00دعوت
Pouyan212089.00دعوت
Ehsan111193519.80دعوت
DataScience44590.00دعوت
میلاد پاکروان174809.91دعوت
AK_47327359.48دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.