فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 اسفند 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص LabVIEW
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
motodrive97219.88دعوت
DonAryan73289.69دعوت
مسعود مخابرات79339.26دعوت
Akhtar-Electronic68369.95دعوت
مهندس برق-کنترل93979.51دعوت
طراح و برنامه نویس271329.88دعوت
ستوده617110.00دعوت
SoRusH_AKhlaGhi161759.89دعوت
milad0110341989.96دعوت
Pouyan192468.87دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.