فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص LabVIEW
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
motodrive100209.88دعوت
DonAryan73279.69دعوت
Akhtar-Electronic71339.95دعوت
مسعود مخابرات80369.26دعوت
مهندس برق-کنترل94989.44دعوت
طراح و برنامه نویس291189.89دعوت
SoRusH_AKhlaGhi161779.89دعوت
Pouyan212049.00دعوت
milad0110352409.96دعوت
ستوده624310.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.