فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص LabVIEW
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
motodrive87209.88دعوت
مسعود مخابرات79269.26دعوت
Akhtar-Electronic66329.95دعوت
DonAryan66449.65دعوت
مهندس برق-کنترل93859.51دعوت
ستوده616110.00دعوت
SoRusH_AKhlaGhi161649.89دعوت
milad0110341839.96دعوت
Pouyan182328.87دعوت
Hardware+Software383357.79دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.