فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 26 آبان 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Prolog
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني8389.59دعوت
programer110110149.71دعوت
ProfessionalDeveloper102159.66دعوت
Behnam_h206298.83دعوت
MatlabKar92379.88دعوت
mohammadmahdi192699.74دعوت
Pouyan311439.20دعوت
مهندس تیزرو102529.29دعوت
خشایار نوریان102929.71دعوت
Ashkan_crash493459.40دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.