فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 26 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Prolog
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
ProfessionalDeveloper102139.66دعوت
programer110109189.69دعوت
دکتر زهرا آقاجاني70249.59دعوت
Behnam_h206298.83دعوت
MatlabKar80469.88دعوت
mohammadmahdi192659.74دعوت
Javidϟ#386610.00دعوت
Pouyan251679.19دعوت
MSH66132079.38دعوت
خشایار نوریان102699.71دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.