فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 2 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Prolog
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
ProfessionalDeveloper102129.66دعوت
programer110108169.69دعوت
Behnam_h206288.83دعوت
دکتر زهرا آقاجاني61479.53دعوت
MatlabKar73499.87دعوت
mohammadmahdi192589.74دعوت
Javidϟ#385910.00دعوت
Pouyan232089.11دعوت
MSH66132309.38دعوت
خشایار نوریان103019.71دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.