فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 23 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Prolog
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
programer110110139.71دعوت
ProfessionalDeveloper102149.66دعوت
دکتر زهرا آقاجاني80159.58دعوت
Behnam_h206298.83دعوت
MatlabKar87439.87دعوت
mohammadmahdi192699.74دعوت
Javidϟ#387010.00دعوت
Pouyan301399.20دعوت
MSH66132179.38دعوت
مهندس تیزرو72759.17دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.