فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 6 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Prolog
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
ProfessionalDeveloper9599.74دعوت
programer110103169.68دعوت
Behnam_h206238.83دعوت
mohammadmahdi192509.74دعوت
Javidϟ#385210.00دعوت
MatlabKar55649.88دعوت
Pouyan212049.00دعوت
MSH66132079.38دعوت
خشایار نوریان92599.71دعوت
Ashkan_crash493199.40دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.