فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 24 آبان 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني8389.59دعوت
پژوهشگر140109.20دعوت
programer110110149.71دعوت
ProfessionalDeveloper102159.66دعوت
مهندس محب64229.88دعوت
Behnam_h206298.83دعوت
AhwazSoft224349.74دعوت
F.Mohassel303399.79دعوت
amoza184310.00دعوت
Master Code63559.65دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.