فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 26 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
پژوهشگر13599.19دعوت
ProfessionalDeveloper102139.66دعوت
programer110109189.69دعوت
مهندس محب63209.88دعوت
دکتر زهرا آقاجاني70249.59دعوت
Behnam_h206298.83دعوت
AhwazSoft222359.78دعوت
amoza183810.00دعوت
F.Mohassel279399.82دعوت
Master Code55549.64دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.