فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 6 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
ProfessionalDeveloper9599.74دعوت
پژوهشگر115119.21دعوت
programer110103169.68دعوت
مهندس محب56179.86دعوت
Behnam_h206238.83دعوت
AhwazSoft216269.78دعوت
amoza183310.00دعوت
totalexcoin63410.00دعوت
F.Mohassel244419.81دعوت
Javidϟ#385210.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.