فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 23 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
پژوهشگر13899.19دعوت
programer110110139.71دعوت
ProfessionalDeveloper102149.66دعوت
دکتر زهرا آقاجاني80159.58دعوت
مهندس محب63219.88دعوت
Behnam_h206298.83دعوت
AhwazSoft223339.74دعوت
F.Mohassel290399.78دعوت
amoza184010.00دعوت
Master Code59549.65دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.