فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
جعفر آخوندعلی154910.00دعوت
سروش اسکندری267510.00دعوت
شرکت مهندسی کاسپین وب57539.75دعوت
کاربر27014283210.00دعوت
vahidstu1284310.00دعوت
بهزاد بهتر285510.00دعوت
حمید-1096185310.00دعوت
مهندس تیزرو49029.33دعوت
Hardware+Software389127.79دعوت
کاربر259502100310.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.