فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
smartit3104210.00دعوت
hosein3343410489.50دعوت
Masood Khoshgard712589.33دعوت
سجاد ثروت جو113460.00دعوت
Mohammad Amin Farshad314069.00دعوت
م.سيادت1145010.00دعوت
javadiii8144610.00دعوت
دایاتم - dayatheme2155310.00دعوت
AmirFa2160810.00دعوت
Ruinous016790.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.