فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
فرهمند3173210.00دعوت
Oli2191110.00دعوت
کاربر34625120158.00دعوت
ahmad-21740111840.00دعوت
Bestfreelancer0112373.00دعوت
سامی سي شارپ4112607.33دعوت
وکيلي2113085.00دعوت
hmkazemi1113573.00دعوت
کاربر332511113833.00دعوت
AhrimanSefid0115203.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.