مشاهده پروفایل مهدی-

امروز 16 تیر 1399

رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه فايل شماره 8 ITIL

بدون امتیاز

60,000 تومان

پروژه با اعلام انصراف مجري و با راي داوري لغو شد.


10 بهمن 1394ترجمه فايل شماره 3 و 4 متون ITIL

امتیاز 10.00 (ممتاز)

75,000 تومان

از اعتماد ايشون سپاسگذارم.


9 بهمن 1394


ترجمه بخشهائي از مقاله مديريتي

امتیاز 10.00 (ممتاز)

12,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


7 بهمن 1392رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه يک فصل از کتاب (تکليف دانشجوئي)

بدون امتیاز

50,000 تومان

گروگذاري به صورت توافقي لغو شد.


4 بهمن 1390


خلاصه ترجمه مقاله مديريتي

بدون امتیاز

10,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


2 بهمن 1392


ترجمه روان متن دو مقاله ITIL

بدون امتیاز

60,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


6 آبان 1394


تايپ فارسي از متن کتاب

بدون امتیاز

11,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه روان متن ITIL

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مقاله مربوط به برند

امتیاز 10.00 (ممتاز)

72,000 تومان

کارفرمايي بسيار محترم و خوش برخوردترجمه فايل شماره 7 ITIL

بدون امتیاز

22,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه فايل شماره 1 و2 و5 و6 ITIL

بدون امتیاز

10,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


9 بهمن 1394


ترجمه فوري 22 صفحه اي

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


7 دی 1394


ترجمه جدول دو صفحه اي

بدون امتیاز

12,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه 4 صفحه

بدون امتیاز

20,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه دو مقاله

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.