فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص CRM
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
IT_One256109.63دعوت
دکتر زهرا آقاجاني70249.59دعوت
AhwazSoft222359.78دعوت
محمدعلی102379.91دعوت
F.Mohassel281389.82دعوت
™Saeid65429.71دعوت
javad31219989.56دعوت
ccPro75069.50دعوت
حسین بیوک آقازاده06640.00دعوت
271597139.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.