فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص CRM
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
IT_One242119.62دعوت
AhwazSoft216279.78دعوت
محمدعلی94369.90دعوت
™Saeid64379.71دعوت
F.Mohassel249409.81دعوت
دکتر زهرا آقاجاني50669.61دعوت
javad31219949.56دعوت
علی زارعی144298.73دعوت
عاطفه کمالی1048410.00دعوت
ccPro75529.50دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.