فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص J2EE
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
java11528.29دعوت
p81189.80دعوت
shayan12724308.94دعوت
DonAryan66449.65دعوت
Listing2015310.00دعوت
JavaGeek618510.00دعوت
Private.cs202159.81دعوت
mh12722610.00دعوت
SalamGroup.Ir352319.23دعوت
Pouyan182328.87دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.