فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 3 فروردین 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص J2EE
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
java13118.48دعوت
p84239.67دعوت
shayan12728279.00دعوت
DonAryan73289.69دعوت
Listing2016510.00دعوت
JavaGeek620110.00دعوت
Private.cs202329.81دعوت
mh12724310.00دعوت
Pouyan192468.87دعوت
SalamGroup.Ir352519.23دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.