فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 4 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص J2EE
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
java14818.66دعوت
shayan12729209.05دعوت
DonAryan74299.69دعوت
p93319.68دعوت
دکتر زهرا آقاجاني51579.63دعوت
Listing2017010.00دعوت
Pouyan212089.00دعوت
JavaGeek621310.00دعوت
Private.cs202459.81دعوت
Mbt9254828310.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.