فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني70249.59دعوت
AhwazSoft222359.78دعوت
F.Mohassel281389.82دعوت
™Saeid65429.71دعوت
مرکز ترجمه نارک1081728.67دعوت
1Coder183149.94دعوت
mh12733710.00دعوت
مهندس تیزرو54949.25دعوت
حسین بیوک آقازاده06640.00دعوت
هوش مصنوعی و رباتیکز76938.86دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.