فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
AhwazSoft216279.78دعوت
™Saeid64379.71دعوت
F.Mohassel249409.81دعوت
me198887649.35دعوت
دکتر زهرا آقاجاني50679.63دعوت
مرکز ترجمه نارک1071738.67دعوت
1Coder183249.94دعوت
mh12734410.00دعوت
کاربر3119536708.50دعوت
حسین بیوک آقازاده07580.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.