فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 30 مرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Print
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
F.Mohassel267399.82دعوت
دکتر زهرا آقاجاني60509.54دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی152159.33دعوت
شنتیا123598.78دعوت
HMA Programmer233709.90دعوت
lineer84379.00دعوت
مهندس مهدی سعیدی334999.13دعوت
goldquality664610.00دعوت
3ajid97179.83دعوت
hamid20141088910.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.