فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Print
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
F.Mohassel249409.81دعوت
دکتر زهرا آقاجاني49679.63دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی151999.33دعوت
شنتیا123288.78دعوت
HMA Programmer233379.90دعوت
lineer83949.00دعوت
مهندس مهدی سعیدی334529.13دعوت
goldquality658810.00دعوت
3ajid96569.83دعوت
hamid20141081910.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.