مشاهده پروفایل F.Mohassel

امروز 17 فروردین 1399

فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات از دانشکده ی فنی دانشگاه تهران می باشم.

طراحی و پیاده سازی پروژه "پرونده الکترونیک شخصی سلامت(Personal Health Record)" تحت وب 

-طراحی و پیاده سازی سایت های اینترنتی بصورت حرفه ای(از صفر تا صد پروژه)

-مسلط به زبان های برنامه نویسی C++,C , VB,HTML,PHP,C#,Asp.net,Java,Matlab,UML

-طراحی پایگاه داده

-مسلط به نرم افزار های گرافیکی : Photoshop , Corel Draw , Illustrator , Freehand , Flash MX , Autocad

-طراحی سه بعدی با نرم افزار های : 3D MAx,Sketchup , Revit , Rhino

-ترجمه متون تخصصی کامپیوتر


مهارت ها

لینک ۴ و ۵

امتیاز 10.00 (ممتاز)

7,000 تومان

ممتااااااز


15 فروردین 1399


پاداش

3,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

22,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

10,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

10,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه فارسی ب انگلیسی پارت ۳

بدون امتیاز

110,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پاداش

146,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه فارسی ب انگلیسی پارت ۲

بدون امتیاز

110,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه فارسی به انگلیسی پارت ۱

بدون امتیاز

120,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه مهم و باکیفیت ۲

بدون امتیاز

110,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه مهم و باکیفیت ۱

امتیاز 10.00 (ممتاز)

55,000 تومان

ممتااااااز


22 بهمن 1398


پاداش

2,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه کوتاه ۴۳

امتیاز 10.00 (ممتاز)

35,000 تومان

ممتاااز و متعهد


20 بهمن 1398


ترجمه فارسی به انگلیسی مصاحبه

بدون امتیاز

60,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پاداش

192,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه دقیق، روان و سلیس دو مقاله مروری انگلیسی به فارسی در ارتباط با تخریب اجزای پلیمری پنلهای فتوولتاییک تحت شرایط آب و هوایی مختلف

امتیاز 10.00 (ممتاز)

220,000 تومان

تشکر فراوان بابت وقت شناسی و تحویل منظم و دقیق ترجمه ها. در برخی موارد محدود، عدم تطابق ترجمه دقیق واژه های تخصصی به چشم میخورد. با این وجود کل متن قابل قبول است.


6 اسفند 1398


پاداش

20,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

21,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

190,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه مهم و تخصصی چهار

امتیاز 10.00 (ممتاز)

210,000 تومان

ممتاز و عالی


20 بهمن 1398


پاداش

40,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه شدیدا با کیفیت و حرفه ای

امتیاز 10.00 (ممتاز)

80,000 تومان

ممتااااااااز


20 بهمن 1398پروژه مهم و تخصصی سه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

ممتااااز، متعهد


20 بهمن 1398


ترجمه مهم و اختصاصی دو

امتیاز 10.00 (ممتاز)

220,000 تومان

ممتااااز


20 بهمن 1398


پاداش

70,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

110,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه کوتاه ۱۹

امتیاز 10.00 (ممتاز)

11,000 تومان

ممتاز و حرفه ای


15 آذر 1398


پاداش

80,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه مرحله ۳۸

بدون امتیاز

90,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.فارسی به انگلیسی

بدون امتیاز

80,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پاداش

1,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه کوتاه ۱۶

بدون امتیاز

10,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پاداش

2,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه مرحله ۳۸

امتیاز 10.00 (ممتاز)

83,000 تومان

حرفه ای ، ممتاااز، متعهد


6 آذر 1398


ترجمه مرحله ۳۷

بدون امتیاز

80,000 تومانترجمه مرحله ۳۶

بدون امتیاز

100,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه کوتاه ۱۱

بدون امتیاز

5,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پاداش

38,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه کوتاه ۱۰ ( مابقی ترجمه کوتاه ۹ )

امتیاز 10.00 (ممتاز)

10,000 تومان

ممتاااز و حرفه ای


24 آبان 1398


ترجمه مهم و استثنایی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

12,000 تومان

ممتااااز و متعهد


23 آبان 1398


پاداش

2,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه مرحله ۳۴

بدون امتیاز

110,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه کوتاه ۹

بدون امتیاز

10,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.فارسی به انگلیسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

ممتااااز


21 آبان 1398


ترجمه مرحله ۳۴

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

ممتاااااز


13 آبان 1398


پاداش

46,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه کوتاه ۳

بدون امتیاز

10,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


2 آبان 1398


پاداش

8,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه کوتاه ۲

بدون امتیاز

10,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه کوتاه ۱

بدون امتیاز

10,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه مرحله ۳۳

امتیاز 10.00 (ممتاز)

180,000 تومان

مترجمی ماهر ، حرفه ای ، متعهد و منضبط


26 مهر 1398


پاداش

16,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

28,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه مرحله ۳۲

امتیاز 10.00 (ممتاز)

274,000 تومان

ممتاز و متعهد


21 مهر 1398


پاداش

17,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


14 مهر 1398


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه تخصصی متن حسابداری 12 صفحه

امتیاز 3.00 (ضعیف)

50,000 تومان

ترجمه ارائه شده کیفیت مطلوب را نداشت. تنها نیمی از پروژه مورد پذیرش قرار گرفت.


11 مهر 1398


ترجمه یک صفحه فارسی به انگلیسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15,000 تومان

مثل همیشه سریع و بدون نقص.. ایشون رو برای دوستانی که کار خوب و زمان براشون مهمه توصیه میکنم.


10 مهر 1398


ترجمه مرحله ۳۱

بدون امتیاز

280,000 تومانپاداش

55,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

7,500 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

150,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه متن انگلیسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150,000 تومان

بسیار با حوصله و منصف


27 شهریور 1398


ترجمه مرحله ۳۰

بدون امتیاز

110,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پاداش

15,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه مرحله ۲۹

بدون امتیاز

110,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پاداش

75,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

30,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

30,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه مرحله ۲۸

بدون امتیاز

110,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پاداش

13,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

14,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

15,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه مرحله ۲۷

امتیاز 10.00 (ممتاز)

110,000 تومان

ممتااااااز


9 شهریور 1398


ترجمه مرحله ۲۶

امتیاز 10.00 (ممتاز)

75,000 تومان

ممتاز و متعهد


3 شهریور 1398


پروژه ترجمه پرسشنامه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150,000 تومان

ممنون‌از مجری محترم


1 شهریور 1398


پاداش

21,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


26 مرداد 1398


ترجمه مقاله 29 صفحه ای در مورد وب و اینترنت

بدون امتیاز

94,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پروژه ترجمه‌برای مجری محترم‌دعوت شده

امتیاز 10.00 (ممتاز)

120,000 تومان

سر وقت و تمیز ممون از مجری محترم


23 مرداد 1398


ترجمه مرحله ۲۶

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

ممتاز ، متعهد و حرفه ای


1 مرداد 1398


ترجمه مرحله ۲۵

امتیاز 10.00 (ممتاز)

90,000 تومان

مترجم حرفه ای و متعهد و ثابت ما


29 تیر 1398


ترجمه مرحله 24

بدون امتیاز

110,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پاداش

60,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

58,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه مرحله ۲۱

بدون امتیاز

170,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پاداش

15,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه مرحله 16

بدون امتیاز

196,100 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.مقاله در زمینه شبکه عصبی ( پرسپترون) نیاز به ترجمه دارد.

بدون امتیاز

100,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پاداش

67,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


6 تیر 1398


ترجمه فارسی به انگلیسی

بدون امتیاز

5,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


6 تیر 1398


پاداش

45,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه تخصصی و روان مهم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

ممتاز و حرفه ای و متعهد مثل همیشه


6 تیر 1398


ترجمه مرحله دوازدهم

بدون امتیاز

15,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پاداش

20,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه متن ( مرتبط با مفاهیم مهندسی نرم افزار )

امتیاز 10.00 (ممتاز)

550,000 تومان

با تشکر از زحمات و ممنون از ترجمه روان و خوب ایشان.


30 خرداد 1398


پاداش

104,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه تخصصی باکیفیت حرفه ای

امتیاز 10.00 (ممتاز)

120,000 تومان

ممتااااااااز


11 خرداد 1398


ترجمه 1500 کلمه ای

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

ممتااااااز


6 خرداد 1398


ترجمه فارسی به انگلیسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

110,000 تومان

ممتاااااااااااااااااااز


7 خرداد 1398


پاداش

26,500 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

64,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه حرفه ای

امتیاز 10.00 (ممتاز)

140,000 تومان

ممتاااااااز


1 خرداد 1398


یک ) ترجمه عمومی - باکیفیت حرفه ای

بدون امتیاز

50,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پروژه ترجمه کتاب داستان (4)- قسمت 3 و 4 و 5

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

مثل هر سری عالی ممنون از مجری محترم


11 خرداد 1398


ترجمه 7 صفحه ای

بدون امتیاز

65,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پروژه ترجمه کتاب داستان (4)- قسمت 1 و 2

امتیاز 10.00 (ممتاز)

70,000 تومان

ممنون از مجری محترم


29 اردیبهشت 1398


ترجمه داستان کوتاه

بدون امتیاز

100,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه ۲۷۸۵ کلمه ای

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

ممنون از زحماتتون


21 اردیبهشت 1398


پاداش

16,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

2,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

7,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه 1288 کلمه ای

بدون امتیاز

12,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پاداش

7,500 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه - با کیفیت حرفه ای

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

ممتاااااااااز - حرفه ای - متعهد


17 اردیبهشت 1398


پروژه ترجمه کتاب داستان (3)- قسمت بیست و بیست و یک

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

ممنون از مجری محترم


18 اردیبهشت 1398


پروژه ترجمه کتاب داستان (3)- قسمت هفده، هجده و نوزده

بدون امتیاز

50,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پاداش

18,400 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه ترجمه کتاب داستان (3)- قسمت پانزدهم و شانزدهم

بدون امتیاز

50,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


14 اردیبهشت 1398


پاداش

16,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه ترجمه کتاب داستان (3)- قسمت سیزدهم و چهاردهم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

40,000 تومان

ممنون از مجری محترم


11 اردیبهشت 1398


ترجمه 4 صفحه ای

بدون امتیاز

40,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پاداش

149,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه ترجمه کتاب داستان (3)- قسمت یازدهم و دوازدهم

بدون امتیاز

40,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پروژه ترجمه کتاب داستان (3)- قسمت سوم

بدون امتیاز

50,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پروژه ترجمه کتاب داستان (3)- قسمت اول

بدون امتیاز

39,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه قسمت های فارسی به انگلیسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

44,000 تومان

10 ممتاز


30 فروردین 1398


ترجمه باکیفیت و روان

امتیاز 10.00 (ممتاز)

185,000 تومان

مثل همیشه حرفه ای و متعهد و ممتاز


2 اردیبهشت 1398


ترجمه فارسی به انگلیسی فایل زیر

بدون امتیاز

18,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پاداش

5,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه کتاب داستان 2- قسمت چهاردهم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

25,000 تومان

مجری بسیار محترم، کاملا میشه روی ایشون حساب کرد، قطعا اگه خود ایشون مایل باشن برای پروژه های آتی ار ایشون کمک می گیریم ممنون


23 فروردین 1398


ترجمه مقاله تخصصی رادیولوژی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

من با ایشون زیاد کار کردم و عین نیرو من شدن. راضی ام ازشون


24 فروردین 1398


ترجمه مقاله در زمینه نرم افزار

امتیاز 10.00 (ممتاز)

75,000 تومان

ایشون هم قیمتشون مناسب هست و هم آن تایم هستن. من با ایشون خیلی وقته کار می کنم و اگر توی پیشنهاد هام ایشون باشن قطعا باهاشون وارد مذاکره می شم


21 فروردین 1398


ترجمه فوری انگلیسی به فارسی(2 صفحه) تا حداکثر ساعت 12 ظهر

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15,000 تومان

زود تر از موعد و کیفیت عالی


20 فروردین 1398


ترجمه کتاب داستان 2- قسمت سیزدهم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

25,000 تومان

ممنون از مجری محترم، منظم و عالی


21 فروردین 1398


ترجمه کتاب داستان 2- قسمت دوازدهم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

مجری بی نظیر با تتشکر


17 فروردین 1398


پاداش

120,500 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


14 فروردین 1398


ترجمه خلاصه متن ( مطالب و تعاریف مهم و اصلی )

بدون امتیاز

110,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه عمومی کوتاه

بدون امتیاز

9,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه کتاب داستان 2- قسمت دهم

بدون امتیاز

50,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پاداش

15,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه کتاب داستان 2- قسمت هشتم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

ممنون از مجری محترم


8 فروردین 1398


ترجمه عمومی _ باکیفیت و روان

بدون امتیاز

100,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه کتاب داستان 2- قسمت ششم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

مجری من رو بابت تاخیر و یا پیشرفت کار مرتب در جریان میزاشتند، کیفیت کار هم عالی. حتما در آینده با ایشون همکاری خواهیم داشت.


5 فروردین 1398


پاداش

1,200 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه کتاب داستان 2- قسمت سوم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

awli mesl hamishe


29 اسفند 1397


پاداش

36,500 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه 5626 کلمه ای

بدون امتیاز

66,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه 3134 کلمه ای

بدون امتیاز

36,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه کتاب داستان 2- قسمت اول

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

100 از 100 عالی


27 اسفند 1397


ترجمه 4696 کلمه با مبلغ خوب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

57,000 تومان

ممتاز و حرفه ای. ممنون


22 اسفند 1397


ترجمه 4216 کلمه با مبلغ خوب

بدون امتیاز

52,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه مقاله هفتم

بدون امتیاز

42,000 تومانترجمه مقاله ششم

بدون امتیاز

42,000 تومانترجمه مقاله پنجم

بدون امتیاز

18,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه مقاله اول

امتیاز 10.00 (ممتاز)

68,000 تومان

ممتاز و متعهد


18 اسفند 1397


پاداش

46,500 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

44,000 تومان

بسیار عالی و زودتر از موقع..

خصوصی

16 اسفند 1397


ترجمه 1165 کلمه ای

امتیاز 10.00 (ممتاز)

14,000 تومان

ممتاز - حرفه ای و متعهد . با ارزوی موفقیت روزافزون


16 اسفند 1397


ترجمه کتاب داستان 9

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

تحویل به موقع - رضایت 100 درصدی داشتیم از کار کردن با ایشون


15 اسفند 1397


پاداش

17,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه حدود 3 صفحه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

ممتاز و حرفه ای


13 اسفند 1397


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

52,000 تومان

بسیار عالی و سریع..کارشون حرف نداره

خصوصی

10 اسفند 1397


پاداش

39,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه ترجمه کتاب داستان 7

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

مجری عالی هستند ، کار سخت رو خیلی خوب تموم میکنن


13 اسفند 1397


ترجمه کتاب داستان 6

بدون امتیاز

50,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پاداش

18,100 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه کتاب داستان 5

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

امتیاز 10 از 10 - عالییی


5 اسفند 1397


پاداش

37,500 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش

ترجمه 5 لینک اول

بدون امتیاز

50,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه فارسی به انگلیسی داستان های کتاب 4

بدون امتیاز

5,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پاداش

4,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه فارسی به انگلیسی داستان های کتاب 3

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

مثل همیشه عالی و دقیق


25 بهمن 1397


پاداش

20,500 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه مقاله بیستم

بدون امتیاز

90,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه "هفته 16 ام"

امتیاز 10.00 (ممتاز)

147,000 تومان

با تعهد و وقت شناس - کیفیت کار مثل همیشه عالی.


19 بهمن 1397


ترجمه فارسی به انگلیسی داستان فارسی -2 // برای مجری دعوت شده

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

مجری حرفه ای // کیفیت کار عالی // مجری برای پروژه های ترجمتون پیشنهاد میشه


21 بهمن 1397


پاداش

52,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه 3 لینک آخر فایل

امتیاز 10.00 (ممتاز)

35,000 تومان

ممتاز و متعهد مثل همیشه


16 بهمن 1397


پروژه ترجمه برای 15-2

امتیاز 10.00 (ممتاز)

120,000 تومان

عالی و کار درست


14 بهمن 1397


ترجمه ۵ لینک پنجم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

55,000 تومان

ممتاز و حرفه ای


16 بهمن 1397


پاداش

10,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


8 بهمن 1397


ترجمه بخشی از یک کتاب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

75,000 تومان

عین همیشه عالی


11 بهمن 1397پاداش

53,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

23,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


5 بهمن 1397


ترجمه فارسی به انگلیسی داستان های کتاب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

از کیفیت کار کاملا راضی بودم، حتما از ایشون برای پروژه های مشابه کمک میگیرم


8 بهمن 1397


ترجمه 880 کلمه ای

بدون امتیاز

8,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه متن انگلیسی

بدون امتیاز

23,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پاداش

10,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه روان کتاب داستان از فارسی به انگلیسی

بدون امتیاز

50,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه 5 لینک چهارم از فایل زیر

بدون امتیاز

55,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پروژه ترجمه برای تا فردا ساعت 9 شب

بدون امتیاز

40,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پاداش

66,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش
ترجمه 5 لینک سوم فایل زیر

بدون امتیاز

55,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پروژه ترجمه هفتگی (هفته 13 ام)

بدون امتیاز

100,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پاداش

16,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه 2281 کلمه ای

امتیاز 10.00 (ممتاز)

23,000 تومان

مترجمی حرفه ای و متعهد


26 دی 1397


ترجمه 1300 کلمه ای

بدون امتیاز

15,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه مقاله تخصصی برق قدرت

امتیاز 10.00 (ممتاز)

36,000 تومان

دقیق و روان


25 دی 1397


ترجمه 1368 کلمه عمومی

بدون امتیاز

15,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه فصول 21 و 22

امتیاز 10.00 (ممتاز)

35,000 تومان

ممتاز و حرفه ای


23 دی 1397


ترجمه فصول 19 و 20

بدون امتیاز

32,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه 5 مقاله کوتاه زیر

امتیاز 10.00 (ممتاز)

40,000 تومان

بسیارعالی و حرفه ای


21 دی 1397


پاداش

47,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه فصول 15 و 16

امتیاز 10.00 (ممتاز)

43,000 تومان

ممتاز , حرفه ای , متعهد و منضبط


19 دی 1397


ترجمه فصول 13 و 14

امتیاز 10.00 (ممتاز)

52,000 تومان

مترجمی حرفه ای با تعهدکاری بالا و منضبط . ممنونم


18 دی 1397


ترجمه فصل دوازدهم

بدون امتیاز

31,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پاداش

25,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

3,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه مقاله شانزدهم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

110,000 تومان

حرفه ای و ممتاز


18 دی 1397


پاداش

101,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه 1800 کلمه عمومی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

طبق معمول ممتاز


6 دی 1397


ترجمه 13200 کلمه کامپیوتر

بدون امتیاز

140,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه تخصصی مهندسی صنایع

امتیاز 10.00 (ممتاز)

60,000 تومان

کارشون خوبه مشتریم کاملا راضی بود. کارشون حرفه ایه


8 دی 1397


پاداش

55,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه 4170 کلمه ای

بدون امتیاز

45,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه مقاله دریاره سلول های خورشیدی

امتیاز 8.00 (بسیار خوب)

80,000 تومان

خوب بود. ولی بهتره که ترجمه مقالات تخصص رشته کامپیوتر که تخصص خودشون هست انجام بدن.


8 دی 1397


پاداش

38,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه با کیفیت عالی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

65,000 تومان

طبق معمول ممتاز .


30 آذر 1397


ترجمه متن انگلیسی به فارسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

60,000 تومان

مثل همیشه عالی. ممنونم.


27 آذر 1397


ترجمه مقاله پانزدهم

بدون امتیاز

110,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه تخصصی رشته حسابرسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

70,000 تومان

کاملا راضی ام


22 آذر 1397


ترجمه مقاله سیزدهم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

110,000 تومان

ممتاز مثل همیشه


21 آذر 1397


ترجمه مقاله های ب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

27,000 تومان

مثل همیشه ترجمه روان , حرفه ای و دقیق - تحویل بموقع


18 آذر 1397


ترجمه مقاله های ه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

22,000 تومان

مثل همیشه دقیق و حرفه ای و متعهد


18 آذر 1397


ترجمه حرفه ای و دقییق

امتیاز 10.00 (ممتاز)

36,000 تومان

ترجمه حرفه ای - تحویل بموقع


18 آذر 1397


ترجمه مقاله یازدهم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

110,000 تومان

مثل همیشه ترجمه حرفه ای و روان و تحویل بموقع


13 آذر 1397


پاداش

15,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه کودک

امتیاز 10.00 (ممتاز)

23,000 تومان

مثل همیشه ترجمشون حرفه ای و روان بود .


30 آبان 1397


ترجمه مقاله هفتم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

80,000 تومان

مترجمی حرفه ای و کاملا مسلط و متعهد به کار و تحویل بموقع


30 آبان 1397


پاداش

60,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه مقاله ششم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

80,000 تومان

مثل همیشه هم دقت ترجمه و هم کیفیت ترجمه و هم تعهد کاریشون بیست بود . ممنونم


23 آبان 1397


ترجمه 1500 کلمه عمومی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15,000 تومان

مترجمی حرفه ای و کاملا مسلط و متعهد


30 آبان 1397


ترجمه مقاله پنجم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

80,000 تومان

طبق معمول ؛ ترجمه حرفه ای , دقیق و روان


15 آبان 1397


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

140,000 تومان

Excellent, same of all

خصوصی

21 آبان 1397


ترجمه مقاله چهارم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

80,000 تومان

مثل همیشه ؛ دقیق , حرفه ای و روان . ممنون از ترجمه با کیفیت شون


9 آبان 1397


ترجمه کوتاه- باکیفیت عالی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

7,000 تومان

مثل همیشه : سرعت عمل بالا و ترجمه دقیق و باکیفیت


3 آبان 1397


ترجمه 735 کلمه ای - با کیفیت عالی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

6,000 تومان

مثل همیشه باکیفیت


2 آبان 1397


ترجمه چند صفحه دیگر...

بدون امتیاز

28,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه حدود 700 کلمه - باکیفیت عالی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

7,000 تومان

مثل همیشه ممتاز


29 مهر 1397


ترجمه چند صفحه انگلیسی به فارسی روان

امتیاز 9.00 (عالی)

30,000 تومان

عالی و تحویل زودتر از مهلت مقرر


29 مهر 1397


ترجمه سرویس منوال و یوزر منوال

امتیاز 10.00 (ممتاز)

253,000 تومان

بسیار دقیق و سلیس


7 آبان 1397


پاداش

3,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه مقاله سوم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

110,000 تومان

واقعا یکی از اولویت های من همیشه برای انجام پروژه هام ایشون هستند . ترجمه دقیق و باکیفیت


27 مهر 1397


پاداش

امتیاز 10.00 (ممتاز)

4,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


19 مهر 1397


ترجمه مقاله دوم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

35,000 تومان

باز هم ترجمه روان و دقیق و باز هم تحویل بموقع . باز هم مزاحمشون میشیم


21 مهر 1397


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

بسیار عالی و روان

خصوصی

22 مهر 1397


پاداش

3,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه با کیفیت و روان

امتیاز 10.00 (ممتاز)

130,000 تومان

مثل همیشه ترجمه دقیق و روان و تحویل بموقع . ازشون ممنونم


18 مهر 1397پاداش

3,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشادامه ترجمه پروژه فصل ها

امتیاز 10.00 (ممتاز)

17,000 تومان

ترجمه دقیق و با کیفیت و تایپ خوب . ممنونم


8 مهر 1397


ترجمه متن ( مرتبط با مفاهیم دستگاه های رمزنگاری)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

85,000 تومان

با تشکر از ترجمه خوب و سرعت عمل و تحویل زودتر از موعد ایشان.


8 مهر 1397


ترجمه مقاله صنایع

امتیاز 8.00 (بسیار خوب)

50,000 تومان

تنها ایراد برخی جمله بندی ها بود وگرن ۱۰ میدادم. عالی


9 مهر 1397


ب ) ترجمه 8500 کلمه - باکیفیت عالی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

73,000 تومان

مترجمی حرفه ای و دقیق و وقت شناس . ازشون بابت ترجمه خوبشون ممنونم


4 مهر 1397


ترجمه فصل 5

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

ترجمشون عالیه


5 مهر 1397


ترجمه فصل 6

امتیاز 10.00 (ممتاز)

45,000 تومان

کیفیت ترجمه عالی - سرعت عمل عالی . ازشون ممنونم


30 شهریور 1397


ترجمه متن ( مرتبط با مفاهیم پایه دستگاه های رمزنگاری)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

52,000 تومان

با تشکر از ترجمه خوب و سرعت عمل و تحویل زودتر از موعد ایشان.


27 شهریور 1397


پاداش

7,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه مقاله

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

مثل همیشه عالی. ترجمه روان، سریع و دقیق


26 مرداد 1397


ترجمه فایل 10 صفحه ای

امتیاز 10.00 (ممتاز)

70,000 تومان

مثل همیشه عالی. ممنونم


22 مرداد 1397


ترجمه 3 مقاله تخصصی در زمینه مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه های کامپیوتری

امتیاز 9.00 (عالی)

115,000 تومان

کار بسیار خوب و با کیفیت انجام شده بود از زحمات ایشان بسیار سپاسگزارم


24 مرداد 1397


ترجمه دقیق مقاله

امتیاز 10.00 (ممتاز)

45,000 تومان

مجری بسیار توانمندی هستند. متن در حوزه تخصصی کامپیوتر را بصورت خیلی روان ترجمه کردند و به موقع تحویل دادند. به امید همکاری بیشتر


13 مرداد 1397


ترجمه فایل مهندسی پزشکی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

75,000 تومان

همکاری با ایشان عالی است. برای چندمین بار. ترجمه را بسیار عالی انجام میدن.


7 مرداد 1397


ترجمه یک فایل کامل - چکیده و نتیجه گیری

امتیاز 10.00 (ممتاز)

117,000 تومان

مثل همیشه عالی. ممنونم


21 تیر 1397


ترجمه یک فایل کامل باقی چکیده و نتیجه گیری

امتیاز 10.00 (ممتاز)

73,000 تومان

مثل همیشه عالی. از همکاری با ایشان بسیار خرسند هستم.


16 تیر 1397


پاداش

14,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشOptimisation of transportation service network using κ-node large neighbourhood search

امتیاز 7.00 (خوب)

40,000 تومان

کامل و روان ترجمه شده است


6 تیر 1397


ترجمه عکس ها کتاب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

70,000 تومان

برای چندمین همکاری، مثال همیشه عالی. ممنونم


4 تیر 1397


ترجمه انگلیسی به فارسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

60,000 تومان

مثل همیشه عالی. ممنونم


31 خرداد 1397


پاداش

12,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه فایل 30 صفحه ای

امتیاز 10.00 (ممتاز)

80,000 تومان

هرچی بگم عالی بازم کمه. همکاری با ایشون عالیه.


28 خرداد 1397


ترجمه سه صفحه اول و نتیجه گیری

امتیاز 10.00 (ممتاز)

36,000 تومان

مثل همیشه عالی. ممنونم


29 خرداد 1397


ترجمه فایل تا فردا

امتیاز 10.00 (ممتاز)

36,000 تومان

مثل همیشه عالی


23 خرداد 1397


ترجمه 5 صفحه ای تا پنج شنبه بعدازظهر

امتیاز 9.00 (عالی)

30,000 تومان

بسیار بسیار ممنونم سر وقت و منظم تحویل دادند


27 خرداد 1397


ترجمه به فارسی

بدون امتیاز

55,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه مقاله پردازش تصویر

امتیاز 7.00 (خوب)

60,000 تومان

خیلی ممنون دستشون درد نکنه


22 خرداد 1397


پاداش

10,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه فایل40 صفحه ای

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150,000 تومان

برای چندمین بار عالی. ترجمه ایشون حرف نداره. سرعت و نظمشون هم عالیه. ممنونم


17 خرداد 1397


ترجمه فایل تا شنبه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

18,000 تومان

مثل همیشه عالی. ترجمه با کیفیت و روان.


12 خرداد 1397


ترجمه محاسبات ابری

بدون امتیاز

100,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه مقدمه خلاصه باقی فایل کامل

امتیاز 10.00 (ممتاز)

85,000 تومان

مثل همیشه عالی. ترجمه باکیفیت رو خیلی سریع تحویل میدن.


11 خرداد 1397


ترجمه مقدمه خلاصه متن کامل

امتیاز 10.00 (ممتاز)

24,000 تومان

مثل همیشه عالی. ترجمه روان و باکیفیت


7 خرداد 1397


ترجمه چکیده و نتیجه گیری

امتیاز 10.00 (ممتاز)

23,000 تومان

مثل همیشه عالی. ترجمه با کیفیت و سریع


5 خرداد 1397


ترجمه انگلیسی به فارسی چندفایل

امتیاز 10.00 (ممتاز)

75,000 تومان

همکاری برای چندمین بار. باز هم عالی، ترجمه باکیفیت و سریع. ممنونم


2 خرداد 1397


ترجمه یک فایل محتوا

امتیاز 10.00 (ممتاز)

65,000 تومان

خیلی دقیق و عالی و راس زمان مقرر


5 خرداد 1397


ترجمه یک فایل کامل و چکیده و نتیجه گیری

امتیاز 10.00 (ممتاز)

85,000 تومان

مثل همیشه عالی. ترجمه باکیفیت، سرعت، دقت، قیمت مناسب


30 اردیبهشت 1397


ترجمه متن انگلیسی در مورد کامپیوتر

امتیاز 10.00 (ممتاز)

68,000 تومان

بسیار سریع، عالی و کار رو بهتر از چیزی که می خواستم انجام دادند. تشکر می کنم از ایشون.


27 اردیبهشت 1397


ترجمه 3 صفحه لاتین

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15,000 تومان

مثل همیشه عالی. ترجمه باکیفیت در کوتاهترین زمان


25 اردیبهشت 1397


ترجمه تخصصی الکترونیک قدرت(فصل7)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

85,000 تومان

مثل همیشه سر وقت و با دقت . ممنون از شما


31 اردیبهشت 1397


ترجمه فایل تا صفحه 7

امتیاز 10.00 (ممتاز)

42,000 تومان

مثل همیشه عالی. ترجمه با کیفیت و سریع


23 اردیبهشت 1397


ترجمه انگلیسی به فارسی همراه با فایل ترجمه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

45,000 تومان

همکاری برای چندمین بار، ترجمه بسیار عالی در کوتاهترین زمان. ممنونم


19 اردیبهشت 1397


ترجمه انگلیسی به فارسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

90,000 تومان

مثل همیشه عالی، ترجمه باکیفیت و مرتب تحویل دادند.


16 اردیبهشت 1397


ترجمه انگلیسی به فارسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

90,000 تومان

بسیار سریع و با دقت هستند، ممنونم.


9 اردیبهشت 1397


ترجمه مقاله در ارتباط با پایگاه داده

بدون امتیاز

100,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه تخصصی الکترونیک قدرت(فصل 12)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

بسیار عالی و در زمان تعیین شده انجام دادند.


15 اسفند 1396


ترجمه 2 مقاله در زمینه داده کاوی آموزشی ( تقریبا 16صفحه )

امتیاز 10.00 (ممتاز)

70,000 تومان

ایشان ترجمه 2 مقاله را در وقت تعیین شده و با کیفیت عالی تحویل بنده دادند. از کار ایشان راضی هستم.


6 اسفند 1396


ترجمه روزانه 7

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

من از همکاری با ایشان بسیار راضی هستم.


30 بهمن 1396


ترجمه روزانه 6

امتیاز 10.00 (ممتاز)

87,500 تومان

منظم و خوب و دقیق. از ایشان بسیار متشکرم


22 بهمن 1396


ترجمه روزانه - روزی حدود 1500 تا 3000 کلمه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

10,000 تومان

خیلی منظم و دقیق هستند و به پیشرفت کار اهمیت می‌دهند


22 بهمن 1396


Integrated fault estimation and fault-tolerant control for uncertain Lipschitz nonlinear systems

امتیاز 10.00 (ممتاز)

40,000 تومان

در یک کلام عالی و دقیق


11 بهمن 1396


ترجمه مقاله پردازش تصویر

امتیاز 10.00 (ممتاز)

55,000 تومان

ترجمه کامل و روان، تحویل به موقع ترجمه


7 بهمن 1396


نوعي از يادگيري ماشين براي كلاس بندي

بدون امتیاز

48,500 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.مقاله برق مخابرات رمزنگاری

امتیاز 8.00 (بسیار خوب)

27,000 تومان

خوب بود انتخاب برخی کلمات تخصصی خوب نبود بعضی جملات از لحاظ نگارشی ایراد داشت از لحاظ انتخاب فونت سایز من و فاصله خطوط میتونست بهتر باشه


26 دی 1396


تصمیم گیری چند معیاره در صنعت توریسم

امتیاز 9.00 (عالی)

50,000 تومان

عالی بود


30 دی 1396


پاداش

2,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشنوشتن گزارشکار و پاورپوینت ارائه برای پروژه کلاسی درس کنترل مقاوم

امتیاز 10.00 (ممتاز)

48,000 تومان

بسیار باشخصیت و خوش برخورد همراه با کاری دقیق و سروقت خیلی ازشون راضی بودم با اینکه موضوع پروژه با تخصصشون مرتبط نبود اما عالی بود


24 دی 1396


پروژه خصوصی

امتیاز 9.00 (عالی)

55,000 تومان

عالی و به موقع

مخفی

25 دی 1396


ترجمه یک مقاله کامپیوتری در زمینه متدولوژی نرم افزار

امتیاز 9.00 (عالی)

78,000 تومان

ترجمه را یک روز زودتر و با بهترین کیفیت تحویل دادند. حتما در کارهای بعدی با ایشان همکاری خواهم داشت .


14 دی 1396


ترجمه 2 مقاله

امتیاز 10.00 (ممتاز)

82,000 تومان

ترجمه کامل و روان، تحویل به موقع


23 دی 1396


Quality of work life

امتیاز 10.00 (ممتاز)

31,000 تومان

كيفيت ترجمه اي ك ارائه دادن عالي بود ??و همچنين زودتر از موعد تحويل دادن.


9 دی 1396


ترجمه 5 مقاله

امتیاز 10.00 (ممتاز)

206,000 تومان

کارشون خوب بود و در زمان تعیین شده تحویل دادند.


19 دی 1396


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه مقاله

0.00 (بدون امتیاز)

30,000 تومان

انصراف مجری از انجام کار پیش از سپری شدن 24 ساعت از زمان گروگذاری


9 اردیبهشت 1396


ترجمه دومقاله

امتیاز 10.00 (ممتاز)

70,000 تومان

خيلي عالي ترجمه كردند و به موقع تحويل دادند. من پيشنهاد ميكنم كار ترجمه رو به ايشون بسپريد


4 اردیبهشت 1396


ترجمه یک فایل با جداول

بدون امتیاز

74,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه دوتا فایل انگلیسی

امتیاز 9.00 (عالی)

92,000 تومان

کارشون عالی بود


23 فروردین 1396


ترجمه تخصصی مقاله

بدون امتیاز

48,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه مقاله برق

امتیاز 9.00 (عالی)

40,000 تومان

به موقع و کیفیت مناسب


12 آذر 1395


پاداش

امتیاز 10.00 (ممتاز)

5,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


6 آذر 1395


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه تخصصی

0.00 (بدون امتیاز)

180,000 تومان

مجری به دلیل مشکل شخصی پیش از به اتمام رسیدن مهلت پروژه نیمی از کار را تحویل داد و از انجام کار انصراف داد.


29 آبان 1395


مقاله بهینه سازی محل انبار با بکارگیری روش تصمیم گیری چندمعیاره فازی

بدون امتیاز

68,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه 4 مقاله

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

ترجمه به موقع تحویل داده شد


26 آبان 1395


ترجمه مقاله

امتیاز 10.00 (ممتاز)

42,000 تومان

واقعا عای بود


14 آبان 1395


ترجمه تخصصی کامپیوتر الگوریتم خفاش

امتیاز 10.00 (ممتاز)

40,000 تومان

عالی بود من ازشون راضی هستم


7 آذر 1395


پاداش

امتیاز 10.00 (ممتاز)

9,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


28 مرداد 1395


ترجمه انگلیسی به فارسی - مدیریت - 01

امتیاز 10.00 (ممتاز)

36,000 تومان

کارشون خوبه و خوش قول هستن


28 مرداد 1395


ترجمه انگلیسی به فارسی - مدیریت - 02

امتیاز 10.00 (ممتاز)

56,000 تومان

کارشون خوبه و خوش قول هستن


28 مرداد 1395


رای داوری
داور پارسکدرز

پروژه خصوصی

امتیاز 6.00 (بالای متوسط)

45,000 تومان

پروژه به صورت کامل و مطلوب انجام نشد. بخشی از کار با رای داوری پذیرش شد.

مخفی

17 مرداد 1395


پاداش

5,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه مقاله 11 صفحه ای-موضوع کامپیوتر نرم افزار-رایانش ابری

امتیاز 10.00 (ممتاز)

60,000 تومان

کارشون عالی تمییز به موقع و طبق شرایط درخواست انجام شد و خودشون از اخلاق و وجدان کاری برخوردار هستند.


9 مرداد 1395


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

44,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

خصوصی


ترجمه مقاله مهندسی برق 1

بدون امتیاز

16,500 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه مقاله مهندسی برق 2

بدون امتیاز

40,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه متن مرتبط با کامپیوتر

امتیاز 10.00 (ممتاز)

80,000 تومان

عالی ،سریع و مسلط بسیار خوشبرخورد و خوشقول هستند حتما همکاری های بعدی خواهیم داشت


23 تیر 1395


ترجمه فصل 4 بهمراه توضیحات در مورد نحوه ی شبیه سازی انجام شده

بدون امتیاز

80,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه مقاله کنترل

بدون امتیاز

20,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.سنسورهای فشار

امتیاز 7.00 (خوب)

30,000 تومان

راضی بودم


1 تیر 1395


ترجمه مهندسی برق تخصصی

بدون امتیاز

42,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

40,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


24 اردیبهشت 1395


مقاله انگيزيش شغلي

امتیاز 10.00 (ممتاز)

35,000 تومان

خيلي ممنون از اينکه خيلي زود ترجمه کرديد عالي بود.


20 اردیبهشت 1395


مقاله انگليسي

امتیاز 10.00 (ممتاز)

35,000 تومان

خيلي ممنون عالي بود .


17 اردیبهشت 1395


ترجمه

بدون امتیاز

50,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه تا بعد از ظهر چهارشنبه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

35,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


6 خرداد 1395


Web application testing: A systematic literature review - ترجمه

0.00 (بدون امتیاز)

75,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.طراحي لوگو

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


3 بهمن 1394


ترجمه مقاله

بدون امتیاز

30,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.