فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني70249.59دعوت
AhwazSoft222359.78دعوت
F.Mohassel281389.82دعوت
Rash-887901188.03دعوت
SoRusH_AKhlaGhi161849.89دعوت
میثم شیرازی582009.94دعوت
گیلدا تِک32939.67دعوت
1Coder183129.94دعوت
HMA Programmer233259.90دعوت
yagot113679.86دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.