فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 30 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني57559.50دعوت
Javidϟ#385810.00دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی152069.33دعوت
کاربر27571273068.65دعوت
mohammad mehdi273727.78دعوت
مهندس مهدی سعیدی334709.13دعوت
PHPRO05920.00دعوت
حسین بیوک آقازاده07900.00دعوت
maybody381710.00دعوت
navid.heydarifard (myball.ir)987010.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.