فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 6 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Javidϟ#385210.00دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی151969.33دعوت
کاربر27571272808.65دعوت
mohammad mehdi273487.78دعوت
مهندس مهدی سعیدی334429.13دعوت
PHPRO05540.00دعوت
حسین بیوک آقازاده07380.00دعوت
maybody376010.00دعوت
navid.heydarifard (myball.ir)981010.00دعوت
هادی-94738957.67دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.