فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني73229.61دعوت
Javidϟ#386610.00دعوت
mohammad mehdi273497.78دعوت
مهندس مهدی سعیدی334269.13دعوت
مهندس تیزرو54949.25دعوت
حسین بیوک آقازاده06660.00دعوت
maybody368210.00دعوت
navid.heydarifard (myball.ir)971410.00دعوت
هادی-94737787.67دعوت
کاربر89632313444.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.