فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص شجره نامه
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني49679.63دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی151999.33دعوت
امیرحسین-973136439.90دعوت
زهرا-99346798.00دعوت
حسین بیوک آقازاده07580.00دعوت
Hardware+Software388347.79دعوت
nice programmer18121210.00دعوت
PETROLEUM19902133710.00دعوت
کاربر43110 صالحی416389.00دعوت
kourosh92316827.50دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.