فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan74299.69دعوت
™Saeid64389.71دعوت
دکتر زهرا آقاجاني57559.50دعوت
Pouyan212149.00دعوت
شنتیا123398.78دعوت
Mechanical Engineer215019.33دعوت
kayvan198976449.67دعوت
AK_47416859.53دعوت
حسین بیوک آقازاده07880.00دعوت
مسعود گودرزي197210.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.