فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 اسفند 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan73289.69دعوت
™Saeid64359.71دعوت
Pouyan192468.87دعوت
شنتیا123128.78دعوت
Mechanical Engineer214379.33دعوت
حسین بیوک آقازاده05160.00دعوت
kayvan198975929.67دعوت
AK_47327179.48دعوت
مسعود گودرزي179410.00دعوت
misaq311017.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.