فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 31 اردیبهشت 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan73279.69دعوت
™Saeid64389.71دعوت
Pouyan212049.00دعوت
شنتیا123118.78دعوت
Mechanical Engineer214739.33دعوت
kayvan198976009.67دعوت
AK_47327049.48دعوت
حسین بیوک آقازاده07320.00دعوت
مسعود گودرزي190410.00دعوت
888Nebrahimi111567.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.