فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
™Saeid64299.71دعوت
DonAryan66449.65دعوت
Pouyan182328.87دعوت
شنتیا122878.78دعوت
Mechanical Engineer214069.33دعوت
حسین بیوک آقازاده04760.00دعوت
kayvan198975429.67دعوت
AK_47326629.48دعوت
مسعود گودرزي173510.00دعوت
misaq310357.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.