فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص خبرنامه
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
AhwazSoft216279.78دعوت
دکتر زهرا آقاجاني49679.63دعوت
مرکز ترجمه نارک1071738.67دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی151999.33دعوت
zahra jam423019.48دعوت
شيراز313319.62دعوت
lineer83949.00دعوت
اميد اميدي174149.91دعوت
علی زارعی144288.73دعوت
BEST-67144459.25دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.