فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 30 مرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص خبرنامه
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
AhwazSoft220329.78دعوت
دکتر زهرا آقاجاني60509.54دعوت
مرکز ترجمه نارک1081838.67دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی152159.33دعوت
zahra jam472759.53دعوت
شيراز313659.62دعوت
lineer84379.00دعوت
اميد اميدي174599.91دعوت
BEST-67144919.25دعوت
علی خمیسیان349210.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.