فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني70249.59دعوت
AhwazSoft222359.78دعوت
F.Mohassel281389.82دعوت
™Saeid65429.71دعوت
عرفان ابراهیمی38869.82دعوت
Pouyan251689.19دعوت
Listing2017110.00دعوت
StarBug282788.89دعوت
taherkhani202849.29دعوت
پوریا آقایی1528810.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.