مشاهده پروفایل ............

امروز 20 تیر 1399

رای داوری
داور پارسکدرز

افزودن شماره مشتریانم به کانال تلگرام خودم

امتیاز 3.00 (ضعیف)

40,000 تومان

مجری قادر به اتمام پروژه در مهلت مقرر نبود. پروژه با رای داوری لغو گردید.


29 مهر 1398


رای داوری
داور پارسکدرز

اکانت اینستاگرام

0.00 (بدون امتیاز)

100,000 تومان

مجری موفق به تکمیل پروژه در موعد مقرر نشد.


13 مهر 1398


ویرایش شصت صفحه متن .

بدون امتیاز

8,900 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ویرایش ترجمه 33صفحه ایی

بدون امتیاز

11,114 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


5 مهر 1398


درج آگهی در سایت شیپور

بدون امتیاز

11,200 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


27 شهریور 1398


رای داوری
داور پارسکدرز

تهیه پاورپونت برای جلسه دفاع به همراه ضبط ویس مربوط به هر اسلاید

0.00 (بدون امتیاز)

24,000 تومان

کیفیت کار مطلوب نبود پروژه با توافق طرفین و رای داوری لغو گردید.


17 شهریور 1398


ترجمه نامه نگاری عمومی

بدون امتیاز

15,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


15 شهریور 1398


کشیدن جدول و جایگذاری اعداد

بدون امتیاز

17,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


13 شهریور 1398


ادیت یک مقاله با فرمت مجله مهندسی دانشگاه شریف

بدون امتیاز

12,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


17 شهریور 1398


تایپ متن 50 صفحه در ورد

بدون امتیاز

7,500 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.