فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 31 مرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص GPS
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
™Saeid64409.71دعوت
دکتر زهرا آقاجاني61479.53دعوت
SoRusH_AKhlaGhi161989.89دعوت
MSH66132309.38دعوت
StarBug283078.89دعوت
ahmadii1934410.00دعوت
مصطفي عباسي نژاد593809.97دعوت
پروژه الکترونیک114598.75دعوت
مهندس مهدی سعیدی335019.13دعوت
نورالدین نوری669610.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.