فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص GPS
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
™Saeid64379.71دعوت
دکتر زهرا آقاجاني49679.63دعوت
SoRusH_AKhlaGhi161889.89دعوت
MSH66132129.38دعوت
StarBug282738.89دعوت
ahmadii1931610.00دعوت
مصطفي عباسي نژاد593409.97دعوت
پروژه الکترونیک114138.75دعوت
مهندس مهدی سعیدی334529.13دعوت
نورالدین نوری663910.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.