فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 3 فروردین 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Linkedin
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Behnam_h206248.83دعوت
DonAryan73289.69دعوت
silvercover65609.53دعوت
بکاک101887.00دعوت
Pouyan192468.87دعوت
Ashkan_crash493049.40دعوت
Hardware+Software383597.79دعوت
تهمتن436710.00دعوت
Morteza Hajitabar F194139.67دعوت
Mechanical Engineer214379.33دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.