فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 2 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Linkedin
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Behnam_h206238.83دعوت
DonAryan73279.69دعوت
silvercover65679.53دعوت
بکاک102027.00دعوت
Pouyan212049.00دعوت
StarBug282638.89دعوت
Ashkan_crash493159.40دعوت
Morteza Hajitabar F194079.67دعوت
تهمتن441510.00دعوت
GreenProgrammer214579.58دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.