فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Linkedin
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Behnam_h206168.83دعوت
DonAryan66449.65دعوت
silvercover65539.53دعوت
بکاک101767.00دعوت
Pouyan182328.87دعوت
Ashkan_crash492839.40دعوت
Hardware+Software383357.79دعوت
تهمتن434310.00دعوت
Morteza Hajitabar F193839.67دعوت
Mechanical Engineer214069.33دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.