فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني49679.63دعوت
Hossein-622421119.33دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی151999.33دعوت
حامد رضائي332210.00دعوت
شيراز313319.62دعوت
حسین بیوک آقازاده07580.00دعوت
بهزاد بهتر278510.00دعوت
PETROLEUM19902133410.00دعوت
mohsenshayan2143510.00دعوت
مجْيد3161110.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.