فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 مرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني60509.54دعوت
Hossein-622421259.33دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی152149.33دعوت
حامد رضائي334810.00دعوت
شيراز313629.62دعوت
حسین بیوک آقازاده08190.00دعوت
بهزاد بهتر284810.00دعوت
PETROLEUM19902143610.00دعوت
mohsenshayan2153810.00دعوت
مجْيد3170810.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.