فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 6 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Behnam_h206238.83دعوت
AhwazSoft216269.78دعوت
F.Mohassel244419.81دعوت
Javidϟ#385210.00دعوت
Hosein71271499.65دعوت
Listing2016610.00دعوت
peyman193049.93دعوت
حامد رضائي331210.00دعوت
SalamGroup.Ir353149.23دعوت
HMA Programmer233279.90دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.