فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 26 آبان 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني8389.59دعوت
Behnam_h206298.83دعوت
AhwazSoft224349.74دعوت
F.Mohassel304399.79دعوت
Hosein71271729.65دعوت
Listing2018410.00دعوت
مهندس تیزرو102529.29دعوت
SalamGroup.Ir353389.23دعوت
HMA Programmer233509.90دعوت
mh12736010.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.