فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 23 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني80159.58دعوت
Behnam_h206298.83دعوت
AhwazSoft223339.74دعوت
F.Mohassel290399.78دعوت
Javidϟ#387010.00دعوت
Hosein71271639.65دعوت
Listing2018010.00دعوت
مهندس تیزرو72759.17دعوت
HMA Programmer233359.90دعوت
mh12734410.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.