فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 26 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني70249.59دعوت
Behnam_h206298.83دعوت
AhwazSoft222359.78دعوت
F.Mohassel279399.82دعوت
Javidϟ#386610.00دعوت
Hosein71271569.65دعوت
Listing2017010.00دعوت
HMA Programmer233249.90دعوت
mh12733410.00دعوت
savvydesign.ir1235910.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.