مشاهده پروفایل ITMAN

امروز 5 فروردین 1396
امتیازعنوان پروژهرای دهنده زمان رای

امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای
امتیاز 10.00 (ممتاز)ساخت 20 وبلاگ و قرار دادن یک مطلب در هر وبلاگMehdi Sharifi28 اسفند 1395
?پاداشMehdi Sharifi
امتیاز 10.00 (ممتاز)قراردادن بک لینک در وبلاگ ها و فروم هاMehdi Sharifi23 اسفند 1395
0.00 (بدون امتیاز)لینک سازی در وبلاگ ها و فروم هارای داوری داور پارسکدرز 30 بهمن 1395
?قراردادن بک لینک در وبلاگ ها و فروم هاSepideh
امتیاز 10.00 (ممتاز)قراردادن بک لینک در وبلاگ ها و فروم هاماهان علی نیا25 بهمن 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)تهيه وتوليد محتوا و مطالب نو براي سايت در زمينه زيبايي و جوانسازی پوستاحسان17 بهمن 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)کار شامل مطالعه، ویرایش ،سئو، بهینه سازی و بارگذاری محتوا بر روی سایت است.سهیل13 بهمن 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)تهيه وتوليد محتوا و مطالب نو براي سايت در زمينه زيبايي و جوانسازی پوستاحسان6 بهمن 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)تهيه وتوليد محتوا و مطالب نو براي سايت در زمينه زيبايياحسان28 دی 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)تهيه وتوليد محتوا و مطالب نو براي سايت در زمينه زيبايي و جوانسازیاحسان22 دی 1395
0.00 (بدون امتیاز)تهيه وتوليد محتوا و مطالب نو براي سايت در زمينه زيباييرای داوری داور پارسکدرز 20 دی 1395
?تهيه وتوليد محتوا و مطالب نو براي سايت در زمينه زيبايي و جوانسازیnamiaweb28 دی 1395
?تهيه وتوليد محتوا و مطالب نو براي سايت در زمينه زيباييgolnoosh_iraji
امتیاز 10.00 (ممتاز)مطلب گذار آشنا به فتوشاپسهیل10 بهمن 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)تهيه محتواي سايت در زمينه پوست و مو و زيبايي 3مترجم پارس کدرز27 مهر 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)تهيه محتواي سايت در زمينه پوست و مو و زيباييمترجم پارس کدرز12 مهر 1394
0.00 (بدون امتیاز)تهيه محتواي سايت در زمينه زيبايي 2رای داوری داور پارسکدرز 1 شهریور 1394
0.00 (بدون امتیاز)تهيه محتواي سايت در زمينه زيبايي 2ITMaNaGeR1 شهریور 1394
0.00 (بدون امتیاز)تهيه محتواي سايت در زمينه زيباييICDET3 مرداد 1394
0.00 (بدون امتیاز)تهيه محتواي سايت در زمينه زيباييرای داوری داور پارسکدرز 3 مرداد 1394
?تهيه محتواي سايت در زمينه پوست و مو و زيبايي (ادامه پروژه پايان يافته قبلي)مترجم پارس کدرز