فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 23 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص vBulletin
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني80159.58دعوت
p108239.59دعوت
AhwazSoft223339.74دعوت
Javidϟ#387010.00دعوت
Pouyan301399.20دعوت
Listing2018010.00دعوت
وب-آرت352559.91دعوت
مهندس تیزرو72759.17دعوت
savvydesign.ir1237110.00دعوت
Encoder200673909.83دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.