فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 2 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص vBulletin
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
p102229.71دعوت
AhwazSoft221329.78دعوت
دکتر زهرا آقاجاني61479.53دعوت
Javidϟ#385910.00دعوت
Listing2018210.00دعوت
Pouyan232089.11دعوت
بکاک102247.00دعوت
وب-آرت352689.91دعوت
savvydesign.ir1242010.00دعوت
Encoder200674439.83دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.