فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 6 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص vBulletin
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
AhwazSoft216269.78دعوت
p92309.67دعوت
Javidϟ#385210.00دعوت
Listing2016610.00دعوت
بکاک102027.00دعوت
Pouyan212049.00دعوت
وب-آرت352399.91دعوت
savvydesign.ir1236910.00دعوت
Encoder200673869.83دعوت
ايرانبان196998.93دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.