فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 26 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص vBulletin
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
p106239.60دعوت
دکتر زهرا آقاجاني70249.59دعوت
AhwazSoft222359.78دعوت
Javidϟ#386610.00دعوت
Pouyan251679.19دعوت
Listing2017010.00دعوت
وب-آرت352429.91دعوت
savvydesign.ir1235910.00دعوت
Encoder200673789.83دعوت
مهندس تیزرو54919.25دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.