فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص vBulletin
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
p100239.70دعوت
AhwazSoft219279.78دعوت
دکتر زهرا آقاجاني57559.50دعوت
Javidϟ#385810.00دعوت
Listing2017410.00دعوت
بکاک102117.00دعوت
Pouyan212149.00دعوت
وب-آرت352529.91دعوت
savvydesign.ir1239010.00دعوت
Encoder200674129.83دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.