فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
IT_One23699.63دعوت
ProfessionalDeveloper94139.75دعوت
programer110103169.68دعوت
کاوشگران اروم پیشرو17249.94دعوت
DonAryan73279.69دعوت
مسعود مخابرات80369.26دعوت
pandaPython44459.82دعوت
mohammadmahdi192509.74دعوت
freelancer48578.38دعوت
me198887599.35دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.