فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
MATLAB Expert24649.73دعوت
IT_One204199.64دعوت
programer11096219.67دعوت
مسعود مخابرات79269.26دعوت
freelancer48368.38دعوت
pandaPython44379.82دعوت
DonAryan66449.65دعوت
mohammadmahdi192469.74دعوت
machinelearning114810.00دعوت
me198887509.35دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.