فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 اسفند 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
MATLAB Expert25049.73دعوت
IT_One223149.64دعوت
programer110102179.68دعوت
DonAryan73289.69دعوت
مسعود مخابرات79339.26دعوت
freelancer48428.38دعوت
pandaPython44439.82دعوت
ProfessionalDeveloper67509.79دعوت
mohammadmahdi192519.74دعوت
machinelearning115510.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.