مشاهده پروفایل علی حریرساز

امروز 10 فروردین 1399

رای داوری
داور پارسکدرز

سئو تضمینی (صفحه اول گوگل) سایت فروش تم تولد labkhand.co

امتیاز 4.00 (زیر متوسط)

1,000,000 تومان

مجری قادر به اتمام پروژه در مهلت مقرر نبود. پروژه با رای داروی خاتمه یافت.


22 مرداد 1398