فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني70249.59دعوت
™Saeid65429.71دعوت
nima1993414210.00دعوت
mohsen7901434610.00دعوت
حسین بیوک آقازاده06640.00دعوت
AriaCoders1127847.78دعوت
کاربر حرفه ای-1505710198.83دعوت
سروش ملکي01014310.00دعوت
M.A-46801008730.00دعوت
پایا پایازاده0877150.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.