فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
™Saeid64379.71دعوت
دکتر زهرا آقاجاني50669.61دعوت
nima1993413910.00دعوت
mohsen7901435510.00دعوت
lineer83959.00دعوت
حسین بیوک آقازاده07580.00دعوت
AriaCoders1129407.78دعوت
پارسايي1118910.00دعوت
کاربر حرفه ای-1505713518.83دعوت
مهندس حسین تیزرو2203510.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.