فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan66449.65دعوت
baran1391621158.88دعوت
youldash191549.63دعوت
Pouyan182328.87دعوت
mr project382618.85دعوت
ahmadii1928210.00دعوت
شنتیا122888.78دعوت
Ehsan111193119.80دعوت
mahdi manafzade273129.10دعوت
PHPRO03330.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.