فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan66449.65دعوت
youldash181589.60دعوت
میثم شیرازی571889.94دعوت
Pouyan182328.87دعوت
mr project382608.85دعوت
شنتیا122878.78دعوت
mahdi manafzade273129.10دعوت
PHPRO03330.00دعوت
savvydesign.ir1235710.00دعوت
حسین بیوک آقازاده04760.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.