فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 3 بهمن 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Cocoa
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
p81199.80دعوت
DonAryan66449.65دعوت
youldash191579.63دعوت
Pouyan182358.87دعوت
mr project382638.85دعوت
شنتیا122928.78دعوت
mahdi manafzade273159.10دعوت
AriaCoders1123307.78دعوت
Hardware+Software383397.79دعوت
مهدی میرزایی234910.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.