فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 اسفند 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Cocoa
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
p84239.67دعوت
DonAryan73289.69دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201539.53دعوت
Pouyan192468.87دعوت
mr project382828.85دعوت
شنتیا123128.78دعوت
mahdi manafzade273369.10دعوت
AriaCoders1123507.78دعوت
Hardware+Software383587.79دعوت
مهدی میرزایی237110.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.