فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 اسفند 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص CubeCart
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan73289.69دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201539.53دعوت
Pouyan192468.87دعوت
شنتیا123128.78دعوت
savvydesign.ir1238310.00دعوت
حسین بیوک آقازاده05160.00دعوت
AK_47327179.48دعوت
سجاد ثروت جو112370.00دعوت
bari-1330013760.00دعوت
Afshin1992216720.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.