فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 3 بهمن 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص CubeCart
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan66449.65دعوت
youldash191579.63دعوت
Pouyan182358.87دعوت
شنتیا122928.78دعوت
savvydesign.ir1236010.00دعوت
حسین بیوک آقازاده04800.00دعوت
AK_47326709.48دعوت
سجاد ثروت جو111710.00دعوت
bari-1330013040.00دعوت
Afshin1992215930.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.