فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 اسفند 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Erlang
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan73289.69دعوت
Pouyan192468.87دعوت
شنتیا123128.78دعوت
savvydesign.ir1238310.00دعوت
FroX83948.25دعوت
حسین بیوک آقازاده05160.00دعوت
AK_47327179.48دعوت
Mehr@ban414378.67دعوت
نادیا.گرافیک.معماری1203210.00دعوت
12345678900697720.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.