فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Erlang
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan73279.69دعوت
Pouyan212049.00دعوت
شنتیا123118.78دعوت
savvydesign.ir1236710.00دعوت
FroX85218.25دعوت
AK_47327049.48دعوت
حسین بیوک آقازاده07320.00دعوت
Mehr@ban413988.67دعوت
نادیا.گرافیک.معماری1202110.00دعوت
دادا030913.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.