فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Erlang
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan66449.65دعوت
Pouyan182328.87دعوت
شنتیا122888.78دعوت
savvydesign.ir1235710.00دعوت
FroX83668.25دعوت
حسین بیوک آقازاده04760.00دعوت
AK_47326629.48دعوت
Mehr@ban413558.67دعوت
نادیا.گرافیک.معماری1193810.00دعوت
Darya0742110.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.