فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan66449.65دعوت
Pouyan182328.87دعوت
شنتیا122888.78دعوت
مهندس مهدی سعیدی333019.13دعوت
savvydesign.ir1235710.00دعوت
حسین بیوک آقازاده04760.00دعوت
AK_47326629.48دعوت
مسعود گودرزي173510.00دعوت
misaq310357.00دعوت
dyaakv0523700.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.