فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 4 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan74299.69دعوت
دکتر زهرا آقاجاني51579.63دعوت
Pouyan212089.00دعوت
شنتیا123328.78دعوت
savvydesign.ir1238210.00دعوت
مهندس مهدی سعیدی334559.13دعوت
AK_47327359.48دعوت
حسین بیوک آقازاده07620.00دعوت
مسعود گودرزي194110.00دعوت
misaq317587.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.