فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 3 فروردین 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan73289.69دعوت
Pouyan192468.87دعوت
شنتیا123128.78دعوت
مهندس مهدی سعیدی333289.13دعوت
savvydesign.ir1238310.00دعوت
حسین بیوک آقازاده05170.00دعوت
AK_47327189.48دعوت
مسعود گودرزي179410.00دعوت
misaq311017.00دعوت
Darya0788010.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.