فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 31 اردیبهشت 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص FileMaker
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
shayan12729199.05دعوت
DonAryan73279.69دعوت
Listing2016410.00دعوت
Pouyan212049.00دعوت
مهندس ساجدی921410.00دعوت
1Coder183079.94دعوت
شنتیا123118.78دعوت
شرکت راناز273569.89دعوت
savvydesign.ir1236710.00دعوت
BEST-67144359.25دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.