فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص FileMaker
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
shayan12724308.94دعوت
DonAryan66449.65دعوت
Listing2015310.00دعوت
مهندس ساجدی918010.00دعوت
Pouyan182328.87دعوت
شنتیا122878.78دعوت
شرکت راناز272909.89دعوت
مهندس مهدی سعیدی333019.13دعوت
savvydesign.ir1235710.00دعوت
BEST-67143749.25دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.