فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 اسفند 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص FileMaker
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
shayan12728279.00دعوت
DonAryan73289.69دعوت
Mahdi0041271519.86دعوت
Listing2016410.00دعوت
مهندس ساجدی919210.00دعوت
Pouyan192468.87دعوت
1Coder182559.94دعوت
شنتیا123128.78دعوت
شرکت راناز273189.89دعوت
مهندس مهدی سعیدی333289.13دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.