فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص GPGPU
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan73279.69دعوت
OstadBanoo101339.00دعوت
Pouyan212049.00دعوت
شنتیا123118.78دعوت
A.Momeni144488.82دعوت
AK_47327049.48دعوت
حسین بیوک آقازاده07320.00دعوت
Hardware+Software388117.79دعوت
AAM88648.71دعوت
mohsenai911133010.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.