فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 3 فروردین 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Haskell
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan73289.69دعوت
Pouyan192468.87دعوت
علی رضا محمدی293849.00دعوت
Hamed-969204969.00دعوت
حسین بیوک آقازاده05170.00دعوت
AK_47327189.48دعوت
اسماعیل س0589430.00دعوت
BIGM-11370585630.00دعوت
کاربر288290583770.00دعوت
کاربر292000580430.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.