فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Haskell
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan66449.65دعوت
Pouyan182328.87دعوت
علی رضا محمدی293589.00دعوت
حسین بیوک آقازاده04760.00دعوت
Hamed-969205338.92دعوت
AK_47326629.48دعوت
teleworker0566470.00دعوت
کاربر261360561220.00دعوت
اشکان شیرازی0302040.00دعوت
pouya_barzegar0270590.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.