فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 2 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Haskell
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan73279.69دعوت
Pouyan212049.00دعوت
علی رضا محمدی294349.00دعوت
Hamed-969204869.00دعوت
AK_47327049.48دعوت
حسین بیوک آقازاده07320.00دعوت
erfan salehi131893.00دعوت
xps15303335097.55دعوت
سينا رستگار740566.22دعوت
ZEB040010.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.