فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 31 اردیبهشت 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan73279.69دعوت
Pouyan212049.00دعوت
AK_47327049.48دعوت
حسین بیوک آقازاده07320.00دعوت
erfan salehi131303.00دعوت
p[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[2339837.00دعوت
ZEB039430.00دعوت
کاربر310090857650.00دعوت
کاربر331090837810.00دعوت
mokh0818660.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.