فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan66449.65دعوت
Pouyan182328.87دعوت
حسین بیوک آقازاده04760.00دعوت
AK_47326629.48دعوت
ابوالفضل صادقي0671140.00دعوت
mokh0480250.00دعوت
کاربر355510476860.00دعوت
رسول خسروی0376550.00دعوت
علی یوسف516720331190.00دعوت
اشکان شیرازی0302040.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.