فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 3 بهمن 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Kinect
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
programer11096219.67دعوت
DonAryan66449.65دعوت
MSH66131909.38دعوت
Pouyan182358.87دعوت
Hardware+Software383397.79دعوت
FroX83708.25دعوت
پروژه الکترونیک113898.75دعوت
حسین بیوک آقازاده04800.00دعوت
AK_47326709.48دعوت
vahidstu1271210.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.