فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 اسفند 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Kinect
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
programer110102179.68دعوت
DonAryan73289.69دعوت
MSH66132079.38دعوت
Pouyan192468.87دعوت
Hardware+Software383587.79دعوت
FroX83948.25دعوت
پروژه الکترونیک114158.75دعوت
حسین بیوک آقازاده05160.00دعوت
AK_47327179.48دعوت
vahidstu1276810.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.