فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 31 اردیبهشت 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Kinect
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
programer110103169.68دعوت
DonAryan73279.69دعوت
Pouyan212049.00دعوت
MSH66132079.38دعوت
پروژه الکترونیک114028.75دعوت
FroX85218.25دعوت
AK_47327049.48دعوت
حسین بیوک آقازاده07320.00دعوت
vahidstu1274610.00دعوت
Hardware+Software388117.79دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.