فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Pouyan182328.87دعوت
DataScience42570.00دعوت
Hardware+Software383357.79دعوت
علی رضا محمدی293589.00دعوت
پروژه الکترونیک113858.75دعوت
حسین بیوک آقازاده04760.00دعوت
هوش مصنوعی-23982051110.00دعوت
AK_47326629.48دعوت
اشکان بیگدلی149349.50دعوت
Ruinous011960.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.