فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 3 فروردین 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Pouyan192468.87دعوت
DataScience42790.00دعوت
Hardware+Software383597.79دعوت
هوش مصنوعی-23982536910.00دعوت
علی رضا محمدی293849.00دعوت
پروژه الکترونیک114158.75دعوت
حسین بیوک آقازاده05170.00دعوت
AK_47327189.48دعوت
اشکان بیگدلی149979.50دعوت
Ruinous012680.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.