فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 4 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني51579.63دعوت
Pouyan212089.00دعوت
پروژه الکترونیک114188.75دعوت
علی رضا محمدی294469.00دعوت
DataScience44590.00دعوت
mehdi.n13166910.00دعوت
AK_47327359.48دعوت
حسین بیوک آقازاده07620.00دعوت
Hardware+Software388427.79دعوت
هوش مصنوعی-23982786610.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.