فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
java11528.29دعوت
DonAryan66449.65دعوت
OstadBanoo101249.00دعوت
sam69n1481299.04دعوت
mh12722610.00دعوت
Pouyan182328.87دعوت
DataScience42570.00دعوت
Hardware+Software383357.79دعوت
gh14300.00دعوت
حسین بیوک آقازاده04760.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.