فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 4 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
java14818.66دعوت
DonAryan74299.69دعوت
دکتر زهرا آقاجاني51579.63دعوت
sam69n1591348.98دعوت
OstadBanoo101419.00دعوت
Pouyan212089.00دعوت
mh12734610.00دعوت
DataScience44590.00دعوت
gh15960.00دعوت
AK_47327359.48دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.