فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 3 فروردین 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
java13118.48دعوت
DonAryan73289.69دعوت
sam69n1541249.09دعوت
OstadBanoo101349.00دعوت
mh12724310.00دعوت
Pouyan192468.87دعوت
DataScience42790.00دعوت
Hardware+Software383597.79دعوت
gh14650.00دعوت
حسین بیوک آقازاده05170.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.