فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 6 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan73289.69دعوت
p92309.67دعوت
Javidϟ#385210.00دعوت
Hossein-622421119.33دعوت
کاربر37502113810.00دعوت
Pouyan212049.00دعوت
StarBug282648.89دعوت
Mbt9254827110.00دعوت
علی رضا محمدی294359.00دعوت
Alireza394689.75دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.