فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
p100239.70دعوت
DonAryan74309.69دعوت
دکتر زهرا آقاجاني57559.50دعوت
Javidϟ#385810.00دعوت
Hossein-622421179.33دعوت
کاربر37502114510.00دعوت
Pouyan212149.00دعوت
StarBug282868.89دعوت
Mbt9254829210.00دعوت
علی رضا محمدی294599.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.