فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 2 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني74229.61دعوت
p108239.59دعوت
DonAryan75329.69دعوت
Javidϟ#386610.00دعوت
Pouyan251689.19دعوت
StarBug282798.89دعوت
Rmel64179.00دعوت
Alireza394479.75دعوت
FroX84898.25دعوت
مهندس تیزرو54949.25دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.