فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Prolog
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
ZEB0122280.00دعوت
وروجک40123269.16دعوت
Programmer-15708123765.80دعوت
Sql Programmer1124193.50دعوت
AmirCo01104990.00دعوت
پروژه-83121089410.00دعوت
Havoc11025030.00دعوت
کاربر2802301023680.00دعوت
کاربر336290971040.00دعوت
MOHTO0569290.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.