مشاهده پروفایل alireza0273

امروز 28 شهریور 1398

رای داوری
داور پارسکدرز

ثبت و ورود اطلاعات 10000 مقاله isi

امتیاز 3.00 (ضعیف)

300,000 تومان

مجری در مهلت مقرر پاسخگو نبود، پروژه با رای داوری لغو شد.


26 خرداد 1395


رای داوری
داور پارسکدرز

E-commerce role in E-tourism

امتیاز 3.00 (ضعیف)

150,000 تومان

مجري در مهلت مقرر اقدام به انجام صحيح کار نکرد، پروژه با راي داوري لغو شد.


8 اردیبهشت 1395عکس گرفتن از خودرو

0.00 (بدون امتیاز)

6,000 تومان


26 شهریور 1394


رای داوری
داور پارسکدرز

عکس گرفتن از خودرو

امتیاز 3.00 (ضعیف)

6,000 تومان

پروژه به دليل عدم گروگذاري ضمانت تخصص از سوي مجري لغو شد.


26 شهریور 1394


رای داوری
داور پارسکدرز

فصل دوم مديريت

0.00 (بدون امتیاز)

2,150 تومان

پروژه به دليل عدم پاسخگويي خريدار لغو شد.


30 آذر 1393


فصل دوم مديريت

0.00 (بدون امتیاز)

2,150 تومان


30 آذر 1393


تبديل کد C به جاوا

0.00 (بدون امتیاز)

10,000 تومان


26 آبان 1393


رای داوری
داور پارسکدرز

تبديل کد C به جاوا

امتیاز 3.00 (ضعیف)

10,000 تومان

مجري نسبت به انجام صحيح پروژه اقدام نکرد.


26 آبان 1393


رای داوری
داور پارسکدرز

تايپ

امتیاز 3.00 (ضعیف)

13,500 تومان

عدم تحويل به موقع توسط مجري


21 آبان 1393


تايپ

0.00 (بدون امتیاز)

13,500 تومان


21 آبان 1393


تايپ فارسي

امتیاز 10.00 (ممتاز)

18,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


1 آبان 1393


تئوري اسيلاتور ها براساس رزوناتورهاي سراميکي

0.00 (بدون امتیاز)

10,000 تومان


31 شهریور 1393


رای داوری
داور پارسکدرز

تئوري اسيلاتور ها براساس رزوناتورهاي سراميکي

0.00 (بدون امتیاز)

10,000 تومان

لغو گروگذاري به صورت توافقي


31 شهریور 1393


تبديل pdf به word

0.00 (بدون امتیاز)

5,000 تومان


31 شهریور 1393


رای داوری
داور پارسکدرز

تبديل pdf به word

0.00 (بدون امتیاز)

5,000 تومان

لغو گروگذاري به صورت توافقي


31 شهریور 1393


پروژه خصوصی

0.00 (بدون امتیاز)

20,000 تومان

خصوصی

30 شهریور 1393


رای داوری
داور پارسکدرز

پروژه خصوصی

0.00 (بدون امتیاز)

20,000 تومان

لغو گروگذاري به صورت توافقي

خصوصی

30 شهریور 1393


پايان نامه كارشناسي ارشد

امتیاز 10.00 (ممتاز)

40,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


26 مرداد 1393


تجارت الکترونيک

0.00 (بدون امتیاز)

95,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.
پروژه خصوصی

0.00 (بدون امتیاز)

50,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

خصوصی


همکاري با نويسنده وبلاگ

بدون امتیاز

37,350 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


27 خرداد 1395


تحقيق توضيحات قطعات خودرو

0.00 (بدون امتیاز)

13,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.