فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Azure
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
programer11096219.67دعوت
DonAryan66449.65دعوت
baran1391621158.88دعوت
OstadBanoo101249.00دعوت
youldash191589.63دعوت
Pouyan182328.87دعوت
mr project382608.85دعوت
ahmadii1928210.00دعوت
شنتیا122888.78دعوت
Ehsan111193119.80دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.