فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 4 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Azure
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
programer110107199.68دعوت
DonAryan74299.69دعوت
دکتر زهرا آقاجاني51579.63دعوت
OstadBanoo101419.00دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201589.53دعوت
Pouyan212089.00دعوت
mr project382988.85دعوت
ahmadii1931810.00دعوت
شنتیا123328.78دعوت
Ehsan111193519.80دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.