فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan66449.65دعوت
هادی.ز89989.02دعوت
baran1391621158.88دعوت
youldash191589.63دعوت
میثم شیرازی571889.94دعوت
SalamGroup.Ir352319.23دعوت
Pouyan182328.87دعوت
mr project382608.85دعوت
pooya226410.00دعوت
شنتیا122888.78دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.