فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan73279.69دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201509.53دعوت
مرکز ترجمه نارک941518.85دعوت
میثم شیرازی582009.94دعوت
Pouyan212049.00دعوت
mr project382838.85دعوت
SalamGroup.Ir353089.23دعوت
شنتیا123118.78دعوت
شرکت راناز273569.89دعوت
savvydesign.ir1236710.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.